معرفی گواهینامه برنامه نویس OCA Java SE 8

آزمون گواهینامه برنامه نویسی OCA Java SE 8 اصول اولیه زبان جاوا 8 نسخه استاندارد،مانند ساختار کلاس ها و رابط ها، متغیرها از نوع داده های مختلف، متغیرهای مختلف داده ها ، متدها ، عملگرها ، آرایه ها ، سازه های تصمیم گیری و حلقه ها hv دربر می گیرد.

این آزمون همچنین شامل بررسی خطا، چند کلاس پر استفاده از Java API مانند، String, StringBuilder و ArrayList می باشد. این آزمون بسیار از ویژگیهای اختصاصی جاوا 8 را شامل نمی شود بلکه شامل مقدمه ای بر برنامه نویسی تابع گرا می باشد. این آزمون تا حدی API های جدید تاریخ و زمان را هم در بر می گیرد.

این آزمون یکی از دومرحله دریافت گواهینامه برنامه نویسی OCP می باشد. قبولی در این آزمون گواهی می کند که یک فرد در زبان برنامه نویسی جاوا پایه قوی ای دارد.

شماره آزمون1ZO-808
نسخه جاوابراساس جاوا نسخه 8
تعداد سوالات77
نمره قبولی65 درصد
مدت آزمون150 دقیقه
قیمت300 دلار
نوع سوالاتچندگزینه ای
جدول 1 : جزئیات آزمون برنامه نویسی OCA Java SE 8