محصولات

نرم افزار جامع مدیریت بیمارستانی

معرفی سامانه

سامانه مدیریت کیفیت و اعتباربخشی بیمارستانی، یک سامانه تحت وب پودمانی[1] است که برای راهبری برنامه‌های مدیریت کیفیت و با رویکرد اعتباربخشی بیمارستانی طراحی شده است.

در واقع این سامانه به بیمارستان کمک خواهد نمود تا تمامی حوزه‌های اعتباربخشی را در تمامی بخشهای بیمارستان، در یک سیستم یکپارچه مکانیزه و به صورت آنلاین،  مدیریت و راهبری نماید.

مزیت های سامانه مدیریت کیفیت و اعتباربخشی بیمارستانی

 1. آنلاین بودن فرآیند ثبت، به روزرسانی، گزارش‌گیری و پایش داده‌ها و مستندات اعتباربخشی
 2. امکان بکارگیری سامانه در بستر اینترنت و یا اینترانت متناسب با خواسته بیمارستان
 3. مدیریت تمامی ماژولهای اعتباربخشی (خط‌مشی‌ها و روشهای اجرایی، منابع انسانی، شاخصها، مدیریت کمیته‌ها و جلسات و ..)
 4. ثبت تمامی داده‌ها، مستندات و مدارک و گزارشها در بانک داده‌ها به صورت کد باینری و بالا رفتن ضریب امنیتی سامانه
 5. امکان تعریف سطوح دسترسی متناسب با خواسته بیمارستان
 6. امکان اعمال تغییرات در سنجه‌ها توسط خود بیمارستان بدون نیاز به حضور مشاور فنی
 7. امکان استفاده از پورتال برای اطلاع رسانی و هماهنگی‌های بین بخشی در بیمارستان
 8. امکان بازطراحی فرمهای برنامه‌های عملیاتی و بهبود کیفیت  متناسب با نیازهای بیمارستان
 9. امکان گزارش‌گیری از تمامی بخشهای بیمارستان
 10. امکان انجام ممیزیهای دوره‌ای به صورت سیستمی و به صورت الکترونیکی
 11. 11.      امکان بارگذاری داده‌ها به صورت فایل، لینک و …
 12. امکان ایجاد داشبوردهای اختصاصی برای هریک از کاربران متناسب با نیاز

ماژولهای سامانه مدیریت کیفیت و اعتباربخشی بیمارستانی

مدیریت سنجه‌های اعتباربخشی

در این سامانه امکان بارگذاری مستندات تمامی سنجه‌های اعتباربخشی به صورت فایل، لینک و  …وجود داشته و بیمارستان می‌تواند سطوح دسترسی مختلف را برای انجام کار بارگذاری، اعمال تغییرات و مشاهده مستندات و گزارشها تعریف نماید.

مدیریت جلسات

در این سامانه امکان تشکیل تقویم جلسات، اطلاع‌رسانی جلسات، ثبت صورتجلسات و همچنین مشاهده و پیگیری مصوبات جلسات فراهم شده است.

مدیریت منابع انسانی

در این سامانه امکان ورود اطلاعات پرسنلی، بارگذاری، مشاهده و گزارش‌گیری از  مدارک و مستندات مرتبط با شرح وظایف … برای کلیه پرسنل فراهم شده است.

مدیریت آموزش

در این سامانه امکان ورود اطلاعات مربوط به برنامه توسعه فردی کارکنان(PDP)، نیازسنجی آموزشی، تقویم آموزشی، نتایج ارزیابی آموزشها و بارگذاری مدارک آموزشی پرسنل فراهم شده است.

مدیریت شاخصها

در این سامانه با استفاده از روش‌شناسی ابزار کارت امتیازی متوازن(BSC)، امکان تعریف، ورود داده‌ها، هدف‌گذاری، ارزیابی و پایش شاخصها به تفکیک بخشهای بیمارستان و همچنین کل بیمارستان فراهم شده است.

مدیریت بهبود کیفیت

در این سامانه، بر مبنای استاندارد اعتباربخشی، امکان تدوین برنامه‌های عملیاتی، برنامه‌های بهبود کیفیت و اقدامات مداخله‌ای فراهم شده و همچنین امکان درج و مشاهده گزارش پیشرفت هریک از اقدامات ایجاد شده است.

سامانه نظرسنجی از مشتریان

در این سامانه امکان انجام نظرسنجی با اپلیکیشن اختصاصی نظرسنجی، تعریف پرسشنامه‌ها و داشبورد آنلاین مشاهده تفکیکی کلیه اطلاعات حاصل از نظرسنجی روزانه بیماران، همراهان، و ویزتورها در تمامی بخشهای بستری، سرپایی و پشتیبانی بیمارستان فراهم شده است.

همچنین این سامانه دارای یک زیرسیستم برای مشاهده نقل قولهای شفاهی مشتریان نیز می‌باشد که امکان مدیریت رضایتمندی مشتریان را به صورت لحظه‌ای فراهم می‌سازد.

سامانه نظام پیشنهادات کارکنان

 این سامانه برای پیشنهادگیری از کارکنان طراحی شده و امکان ثبت، امتیازدهی، پیگیری، محاسبه پاداش، به اشتراک‌گذاری و گزارش‌گیری از تمامی پیشنهادات کارکنان را فراهم نموده است.

سامانه ممیزی اعتباربخشی

این سامانه بر روی تبلتهای اندرویدی و ویندوزی نصب شده و امکان انجام ممیزی دوره‌ای به تفکیک بخشها و دریافت گزارش ممیزیها در سامانه فراهم خواهد شد.


[1] Modular