درباره ما

کومش رایان افزار در سال 1390 با هدف ایجاد اشتفال و کار افرینی بر مبنای دانش فناوری اطلاعات تاسیس شد. طراحی و توسعه نرم افزارها کاربردی به سفارش مشتری اعم از سازمان ها و کارافرین ها مهمترین فعالیت این شرکت است.

تعهد به اهداف

شما می خواهید با افرادی کار کنید که وقت ، پول یا تمرکز شما را هدر نمی دهند و قطعا نمی توانید راهی را دنبال کنید که شما را به هدف نهایی نمی رساند. ما یک دیدگاه قوی ارائه می دهیم که به شما کمک می کند تا مسیر درست رو به جلو را پیدا کنید و هنگامی که در مسیر موفقیت قرار دارید، ما نمی ترسیم اگر به عقب برگردیم و به شما کمک کنیم تا دوباره کارگردانی کنید. ما اینجا هستیم که از ایده تا راه اندازی و بعد از آن به شما کمک کنیم.

0
شعبه
0
مشتری
0
پروژه