کومش رایان افزار

هوشمندی در ارائه راهکارهای نرم افزاری

آنچه ما انجام می دهیم

زمینه های فعالیت

محصولات و خدمات

طراحی و توسعه نرم افزار

طراحی، توسعه و مشاوره در تولید محصولات نرم افزاری سفارشی با تشکیل تیم طراحی شامل افراد متخصص

آموزش

برگزاری سمینار و کارگاه های آموزشی جهت تربیت متخصیص مجرب در حوزه طراحی و توسعه سیستم های نرم افزاری

تحقیق و پژوهش

همکاری با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از کشور در حوزه پژوهش و حمایت مالی از طرح های تحقیقاتی

طراحی و توسعه نرم افزار

طراحی، توسعه و مشاوره در تولید محصولات نرم افزاری سفارشی با تشکیل تیم طراحی شامل افراد متخصص

روند تولید نرم افزار به سفارش مشتری

شرکت کومش رایان افزار برای تولید نرم افزارهای به سفارش مشتری با دقت نیازها و الزامات مشتری را تحلیل می کند، بعد طراحی و برنامه ریزی و توسعه، تست و ارزیابی های لازم را انجام می دهد، و همواره برای بهبود محصول فعالیت نرم افزار را مانیتور می کنند.…ادامه برای خواندنروند تولید نرم افزار به سفارش مشتری