روند تولید نرم افزار به سفارش مشتری

شرکت کومش رایان افزار برای تولید نرم افزارهای به سفارش مشتری با دقت نیازها و الزامات مشتری را تحلیل می کند، بعد طراحی و برنامه ریزی و توسعه، تست و ارزیابی های لازم را انجام می دهد، و همواره برای بهبود محصول فعالیت نرم افزار را مانیتور می کنند.…ادامه برای خواندنروند تولید نرم افزار به سفارش مشتری